ידעת - בניית עצי יוחסין - קובץ GEDCOM - הסבר
..
052-8904306
phone4, phone, contact, telephone, support, call

קובץ GEDCOM - הסבר 

כתב אביעד בן יצחק


רקע והסבר

GEDCOM קיצור של  Genealogical Data COMmunication הינו פרוטוקול להעברת מידע בין תוכנות גנאולוגית שונות. העברת המידע מתבצעת באמצעות יצוא המידע מתוכנה א' ויבוא המידע לתוכנה ב'.
כל אחת מהתוכנות הגנאולוגיות שומרת מבנה נתונים משלה אולם הדרישה הבסיסית מכל תוכנה כזו הינה יכולת יבוא ויצוא של קובץ בפורמט אחיד ומשותף – פורמט GEDCOM.
כמו כל דבר בתחום המחשבים גם העברת נתונים בצורה "אחידה" בין התוכנות אינה חפה מבעיות. התוכנות שומרות, כאמור, נתונים בצורות שונות ולעיתים נוצרות בעיות "בתרגום" הנתונים בעת העברתם. לעיתים מידע המוחזק על ידי תוכנה א' אינו נתמך בתוכנה ב' ולכן הוא בכלל לא יעבור לתוכנה זו.
חשוב לציין כי הפורמט תומך במגוון שפות  - כך למשל ניתן לשמור שמות משפחה ושמות פרטיים  במגוון שפות – בעת העברת הנתונים הם יועברו בכל אחת מן השפות בהם נכתבו. 

שימושים  - למה צריך את זה?
השימוש  החשוב ביותר הינו גיבוי. הגיבוי נועד להבטיח את שמירת כל המידע שאגרת. הצורך בגיבוי יכול להתעורר במקרים הבאים: נזק למחשב, טעות חמורה בעץ היוחסין המצריכה חזרה לשלב מוקדם יותר, צורך או רצון להשתחרר מהתוכנה הקיימת ולעבור לתוכנה אחרת, צורך לחבר שותפים כאלה ואחרים למחקר ועוד.
שיתוף – יש לזכור כי רובן המוחלט של התוכנות הגנאולוגיות הפופולריות הינן מסחריות ולפיכך מונעות על פי שיקולים עסקיים. חלק גדול מהחוקרים מעוניין להימנע מתלות בגורמים מסחריים ואלו מקפידים להעלות את המידע שאספו לאתרים שהינם לא מסחריים בהגדרה כגון בית התפוצות, Wikitree,Jewish Gen  ועוד.
הנושא של העלאת הנתונים לאינטרנט מחייב מספר הבהרות:
מחד העלאת נתונים לאינטרנט עלולה לחשוף מידע ובחלק מהתוכנות אף עלולים להגרם לעץ המשפחה שינויים כתוצאה מכך. מאידך חשיפת העץ לאור השמש גורמת במקרים רבים לפריצת דרך. הערות ותוספות של משתמשי הרשת כמו גם מידע נוסף שמתחבר באמצעות הקישור הזה תורם לתוספות מידע משמעותיות ביותר. לעולם לא ניתן לדעת איזה מידע יש ברשותו של מישהו על פני הגלובוס. הח"מ חווה אינספור מקרים שבהם "פיסות פאזל" שלא נמצאו באמצעות מחקר מקיף ורב שנים נפתרו בתוך דקות ספורות על ידי גורם חיצוני כלשהו ששיתף מידע ברשת. במילים אחרות ניתן לתאר זאת כחוכמת ההמונים. 
הדרך להנות מכל העולמות הינה על ידי שמירת עץ המשפחה על גבי תוכנה עצמאית ומבודדת מן האינטרנט והעלאתו לאינטרנט אחת לתקופה במסגרת תוכנות שיתופיות כאלו או אחרות. שיטת עבודה כזו מאפשרת שליטה מלאה על המידע ומניעת שינויים ותוספות לא רצויים ומצד שני השיטה מאפשרת קבלת משוב ומידע נוסף ממשתמשי התוכנות השיתופיות באינטרנט. נוסף לכך – מעצם העלאת המידע לאינטרנט – מתבצע שיתוף ידע והעשרת כלל המשתמשים בעץ האינטרנטי בתוצרי המחקר שבוצע על ידך. העלאת עץ משפחה "פרטי" הכולל כמה אלפי שמות תורמת בצורה משמעותית לחיבור אלפים רבים של קשרי משפחה במישרין או בעקיפין. יש לזכור כי בשיטת עבודה זו (שימוש בתוכנה עצמאית והעלאה תקופתית של המידע לאינטרנט) קיימת מידה מסויימת של עבודה כפולה לצורך התאמות חוזרות ונשנות בין שני עצי משפחה. 


סיכום והמלצות

עבור כל אדם העוסק בגנאולוגיה קובץ  GEDCOM  הינו כלי עבודה הכרחי ובעל חשיבות רבה ביותר, לפעמים בעל חשיבות קריטית.
חשוב ביותר לבצע גיבויים תכופים בהתאמה לתכיפות השינויים בעץ המשפחה ולהיקף השינויים. חשוב עוד יותר לשמור גיבויים מחוץ למחשב המשמש לפעילות השותפת, רצוי לשמור גיבויים בענן או במקום מרוחק כלשהו.
מומלץ וחשוב ביותר להעלות עצי משפחה לאינטרנט – לצורך העשרת העץ הפרטי והעשרת כלל המשמשים ברשת.
מומלץ גם להעלות עצי משפחה לאתרים שאינם מסחריים בכדי למנוע את התלות בשיקולים עסקיים.

 
FacebookGoogle+YoutubeLinkedinBlogger
ידעת - בניית עצי יוחסין   |   אביעד בן-יצחק   |    טלפון:  052-8904306    |   מפת האתר  |  Aviad@Yedaat.co.il
..